Heb je vragen en/of opmerkingen?
Stuur dan graag een mail naar info@svc-2000.nl

#SamenVoorElkaar

Eindejaarsgroet

Beste leden,

Het jaar 2022 zit er weer bijna op! Het jaar begon in januari met de eerste versoepelingen, nadat we voor de zoveelste keer in een lockdown zaten. Gelukkig liggen de periodes van lockdowns al een tijdje achter ons en hebben we het huidige seizoen kunnen voorbereiden zoals voorheen. Het afgelopen jaar hebben we weer volop met elkaar kunnen sporten bij onze mooie vereniging.

We zijn weer begonnen met het opbouwen van onze vereniging. Door corona was het contact tussen de vereniging, onze leden, onze sponsoren en onze vrijwilligers enigszins verwaterd. Dit jaar hebben we de draad weer op kunnen pakken. We kregen een nieuwe hoofdtrainer voor het eerste elftal, hebben we weer een sponsorloterij kunnen organiseren, hebben we weer een JO19 in competitie en hebben we de eerste kampioenschappen weer kunnen vieren.

Stap voor stap zijn we terug gegaan naar het normale. Tijdens de laatste Algemene Leden Vergadering (ALV) hebben we tot slot een nieuwe voorzitter mogen verwelkomen voor de vereniging. Nu is het tijd om vooruit te gaan kijken en verder te bouwen. Samen met de nieuwe voorzitter gaan we verder bouwen aan onze mooie vereniging. Voor nu willen we iedereen – en in het bijzonder onze leden, ouders van leden, vrijwilligers en sponsoren –fijne feestdagen wensen en een sportief 2023.

Het laatste woord is voor Chaib (de nieuwe voorzitter):

“Ik ben voorzitter geworden omdat het me pijn doet dat zo’n mooie vereniging als SVC2000 het moeilijk heeft. Alleen samen komen we er weer bovenop en zullen we nieuwe pieken gaan beleven.

Vandaar dat ik aan de slag ga om iedereen de taak te geven waarin hij/zij uitblinkt, iedereen met de neuzen dezelfde kant op te laten gaan en – wellicht het meest belangrijke – ervoor te zorgen dat de werklast bij meer mensen komt te liggen. De boot genaamd SVC2000 waarop we allemaal varen kan maar één kant op gaan: niet achteruit, niet naar links, niet naar rechts, maar vooruit! Mijn taak om daar samen met de rest van het bestuur een boot van te maken waar iedereen graag onderdeel van wil zijn en onderdeel van wil blijven.

Ik blijf het herhalen: alleen samen gaat het ons lukken! Dat verlangt van iedereen een kleine jaarlijkse inspanning voor de vereniging (1x per kwartaal). De eerste stappen zijn hier ook al voor gezet. Laten we van 2023 ONS jaar maken.”

Vandaar dat we iedereen willen uitnodigen voor de nieuwjaarsreceptie op zaterdag 7 januari 2023 om 17.00 uur in de kantine. Tijdens deze multiculturele receptie zullen we ook de draad met onze jubilarissen weer oppakken, waar we dit de afgelopen jaren niet hebben kunnen organiseren. We hebben een flink aantal jubilarissen die we graag in het zonnetje willen zetten omdat ze zo trouw zijn aan onze vereniging.

Bestuur SVC2000