Lidmaatschap opzeggen

Indien je het lidmaatschap bij SVC2000 wil opzeggen, dan kan dit door onderstaand formulier in te vullen. Opzeggen bij alleen de leider van het team is niet voldoende! BELANGRIJK: De schriftelijke opzegging voor het opvolgende seizoen moet vóór 1 juni van het lopende seizoen worden ingediend. De verplichting tot contributie blijft van kracht tot het einde van het lopende seizoen.

De opzegging wordt pas in behandeling genomen en contributie verplichting blijft bestaan totdat alle eventueel door de vereniging in bruikleen beschikbaar gestelde spullen zijn ingeleverd. Zeg je op na 1 juni dan ben je over het opvolgende seizoen de volledige contributie verschuldigd.