Heb je vragen en/of opmerkingen?
Stuur dan graag een mail naar info@svc-2000.nl

#SamenVoorElkaar

Informatie ALV / 23 februari

Beste leden,

De datum van de eerder aangekondigde ALV is bekend. Deze zal plaatsvinden op vrijdag 23 februari vanaf 20:30 uur in de kantine van onze vereniging.

Agenda

Onderstaand de agenda voor de Algemene Ledenvergadering van SVC2000 op vrijdag 23 februari 2024 aanvang 20.30 uur in de kantine van SVC2000.

 1. Opening
 2. Mededelingen / eventueel ingekomen stukken voor de ALV
 3. Vragen a.d.h.v. notulen ALV 30 mei
 4. Jaarverslag seizoen 2022/2023
 5. Financieel jaarverslag 2022/2023
 6. Verslag kascommissie
 7. Vaststelling contributie
 8. Vaststelling begroting
 9. Uitbreiding bestuur – Bestuurslid Voetbal technische zaken
 10. Bestuursverkiezing:

  Voorstel nieuwe secretaris:
  Ruud de Bont.
  Herkiesbaar:
  Marcel Emans – Bestuurslid senioren;
  Jerry Walenbergh – Bestuurslid Sponsoring/Communicatie/Meiden-en vrouwenvoetbal

 11. Rondvraag
 12. Sluiting

De financiële stukken (voor agendapunten 5 en 6) liggen in ‘De Aftrap’ ter inzage op diezelfde avond vanaf 20:00 uur. De penningmeester zal aanwezig zijn om vragen te beantwoorden.

Afmeldingen

Alle leden van SVC2000 – senioren-, veteranen- en jeugdleden (vertegenwoordigd door hun wettelijke vertegenwoordiger) – zijn welkom. Mocht iemand verhinderd zijn, dan verzoeken wij u dit tijdig aan de secretaris mede te delen (per e-mail: secretaris@svc-2000.nl).

Met sportieve groet,

Bestuur SVC2000