Heb je vragen en/of opmerkingen?
Stuur dan graag een mail naar info@svc-2000.nl

#SamenVoorElkaar

Eerste woorden + oproep nieuwe voorzitter!

Geachte leden,

Op 10 mei j.l. hebben jullie een uitnodiging ontvangen voor een extra Algemene Ledenvergadering (ALV), gepland op dinsdag 30 mei. Zoals daarin aangegeven zou het zittende bestuur voltallig aftreden en zou er een nieuw bestuur moeten worden gevormd. Een opkomst van rond de 140 personen liet gelukkig zien dat zich nog veel leden tot de vereniging betrokken voelen.

Het overleg, de discussie en beraad in die vergadering heeft er uiteindelijk toe geleid dat een achttal personen zich bereid hebben verklaard in het nieuwe bestuur zitting te gaan nemen en als zodanig ook gekozen zijn. Zelf ben ik daarbij als voorzitter gekozen. Op dit moment zijn er nog drie vacatures, waarvan een als secretaris. Mocht iemand interesse hebben, laat het weten dan gaan we in gesprek.

Het nieuwe bestuur, dat we binnenkort nader op de site zullen introduceren gaat zich met veel enthousiasme richten op de toekomst, waarbij met name communicatie, transparantie en structuur speerpunten zullen zijn, en waar leden zowel prestatief als recreatief een balletje moeten kunnen blijven trappen. Maar dat kan uiteraard niet zonder de betrokkenheid van de leden. Daarom ook een oproep om betrokkenheid te tonen, en de handen mee uit de mouwen te steken.

Wat op dit moment de hoogste prioriteit heeft, is de indeling voor het nieuwe seizoen. Als gevolg van de ontwikkelingen die tot de extra vergadering hebben geleid, hebben ca. 100 jeugdspelers zich nog niet opnieuw aangemeld. Om die jeugdspelers alsnog de mogelijkheid te bieden zich opnieuw in te schrijven kan dit vóór 8 juni aanstaande via info@svc-2000.nl. En we willen nogmaals benadrukken dat iedereen welkom is bij SVC2000.

Niet inschrijven heeft tot gevolg dat deze jeugdleden helaas niet ingedeeld kunnen worden voor het nieuwe seizoen. Wat senioren betreft loopt het lidmaatschap op basis van de statuten door indien niet uiterlijk 1 juni het lidmaatschap schriftelijk (via de website) is opgezegd. In geval van overschrijving is 15 juni om 23:59 uur de deadline daarvoor.

Met sportieve groet,


Ad Jereskes
Voorzitter