Heb je vragen en/of opmerkingen?
Stuur dan graag een mail naar info@svc-2000.nl

#SamenVoorElkaar

Taakverdeling nieuw bestuur bekend

Tijdens de laatste bestuursvergadering heeft het bestuur, dat sinds 30 mei jl. aan het roer staat van onze vereniging, een eerste aanzet gemaakt met betrekking tot de taakverdeling. Deze luidt als volgt:

  • Ad Jereskes: Voorzitter / Algemene zaken
  • Ruud de Bont: Aspirant Secretaris*
  • Monique Mahop: Penningmeester
  • Rogièr Masolijn: Wedstrijdsecretaris / Accommodatiezaken
  • Marcel Emans: Seniorenzaken
  • Guus Halmans: Kantinezaken
  • Huub Janssen: Jeugdzaken / Activiteiten
  • Jerry Walenbergh: Sponsoring & PR / Meidenvoerbal
  • Wim Kemp: Scheidsrechters / Sanctiecommissie

*Aspirant wil zeggen nog niet gekozen door de ALV

Vacature secretaris

Ruud de Bont gaat vanaf heden het bestuur van SVC2000 versterken als Aspirant Secretaris. Tijdens de volgende ALV zal Ruud’s benoeming dan geformaliseerd kunnen worden. Het bestuur is verheugd dat Ruud zich beschikbaar heeft gesteld als secretaris van het nieuwe bestuur, zodat ook het dagelijks bestuur nu compleet is. Het bestuur wenst Ruud veel succes met deze mooie bestuurlijke uitdaging.