Heb je vragen en/of opmerkingen?
Stuur dan graag een mail naar info@svc-2000.nl

#SamenVoorElkaar

Herinschrijvingen Jeugd 2024

Beste ouders / jeugdleden,

Zoals elk jaar gaan we in april weer aan de slag met de indeling voor het nieuwe seizoen. Dat doen we, net zoals vorig jaar, opnieuw persoonlijk in de kantine van SVC2000. We vragen of iedereen naar de club komt en zich daar opnieuw aan wil melden. We controleren dan zoals elk jaar ook even alle adresgegevens, telefoonnummers, e-mailadressen en bankrekeningnummers.

We hebben hiervoor 3 datums gekozen:

 • Maandag 15 april (van 19:15 uur – 20:30 uur)
 • Donderdag 18 april (van 19:15 uur – 20:30 uur)
 • Zaterdag 20 april (van 9:30 uur – 12:00 uur)

U kunt op deze dagen betalen via; PIN, Jeugdfonds Sport & Cultuur of door een machtiging in te vullen voor een automatische incasso. Zorg ervoor dat u op 1 van deze datums aanwezig bent! Want niet inschrijven voor het volgende seizoen is ook niet spelen! Ook als u via een automatische incasso betaalt!

De contributie blijft voor aankomend seizoen hetzelfde als het vorige seizoen. Voor het gemak zetten we de bedragen per leeftijdsgroep(en) even op een rijtje:

 • Bambino’s (O6 t/m O7) = € 63,00
 • Pupillen (O8 t/m O12) = € 113,00
 • Junioren (O13 t/m O19) = € 135,00

Vrijwilligerswerk

Vorig jaar hebben we u tweemaal gevraagd om een formulier in te vullen per jeugdlid, waarbij de ouders konden aangeven elke vrijwilligerstaken ze zouden kunnen maar vooral willen oppakken binnen onze vereniging. Uiteindelijk zijn deze formulieren niet of nauwelijks teruggekomen of ingeleverd bij de juiste personen. Vandaar dat we opnieuw met u als ouder in gesprek gaan om te kijken wat u kunt doen voor onze vereniging. Maak het u zelf makkelijk en denk hier van tevoren al over na. De volgende vrijwilligerstaken zijn altijd hard nodig binnen de vereniging:

 • Kantine (bar/keuken);
 • Helpen tijdens activiteiten;
 • Scheidsrechter wedstrijden;
 • Onderhoud sportpark;
 • Jeugdleider / teammanager;
 • Oud papier ophalen (zaterdag / dinsdag);

We hopen jullie allemaal te zien op een van bovenstaande data om jullie kind(eren) opnieuw in te schrijven en om van u te horen waar u de vereniging zou kunnen helpen.

Jeugdbestuur & ledenadministratie SVC2000